{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

3:ornas grupp

Våra treor älskar att utforska vardagen tillsammans med andra och leker sig fram till nya kunskaper!
I vår treårsgrupp har vi barn mellan ca 2,5- 3,5  år.  Vår fokus handlar om hjälpa barnen bli självständiga och autonoma. Det är viktigt för oss att barnen får lyckas, att de får utmaningar efter deras behov och att de får lov att växa och utvecklas i sin egen takt. Mycket av arbetet i den här åldern handlar om hur man tar kontakt med andra, hur man är en bra kompis och hur vi kan ta hjälp av andra för att upptäcka och utforska tillsammans. Språk, matematik, skapande, musik, experiment, naturvetenskap, drama och rollek är våra främsta uttryckssätt för den här åldersgruppen.
Vår treårsgrupp går på utflykt till olika lekplatser och skogspartier i närheten, ibland med egen matsäck.