{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

Vår underbara personal

Verksamheten kan aldrig bli bättre än dess personal. Vi har ett starkt och stabilt arbetslag med högsta möjliga kompetens som tillsamamns med huvudman, Malin, har målsättningen att Mollys Farm ska vara den bästa förskolan i Uppsala!

Malin är ägare av Mollys Farm, i förskolevärlden kallas det att vara huvudman. Malin är en engagerad och närvarande huvudman som ansvarar för verksamhetens drift och struktur samt styr förskolan tillsammans med arbetslaget. Malin arbetar inte på schema i barngruppen men finns ofta tillgänglig i det operativa och är väl insatt i allt stort som smått som händer och sker på förskolan. Det är tack vare Malins starka engagemang som förskolan kan hålla en sådan hög kvalité i barnens vardag samt bibehålla alla våra fantastiska traditioner. 

För Malin är det viktigt att ha en dialog med alla barn och familjer som finns hos oss på Mollys. Det är inte för inte som Malins smeknamn bland barnen är "Bus-Malin" då det ofta händer nåt roligt och lite knasigt när hon är på plats, inte minst när hon ibland gästspelar när vi tränar på olika teateruppsättningar.

Angelica är rektor och legitimerad förskolärare och därmed ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Angelica rekryterades våren 2015 som förskolechef då Mollys fick ny huvudman (Malin, se ovan). I samma veva blev hon även klar med sin rektorsutbildning från Stockholms Universitet. Den nya läroplanen, Lpfö18, som trädde i kraft 2019  säger att förskolechefen (numer rektor) även ska ha rektorsutbilning. Vi är stolta över att Mollys sedan flera år har haft det. 

Angelica har arbetat med förskolor i alla dess former de senaste 20 åren. Hon har erfarenhet som både förskolelärare och biträdande rektor på allt från stora enheter med upp till 130 barn och 25 pedagoger till små enheter som Mollys Farm. Är det någon som kan läroplanen för förskolan, så är det Angelica!

Angelicas motto är: ”Det kan inte bli fel, det kan bara bli annorlunda. Allt beror på vilket perspektiv vi har." 

Annika har varit en del av Mollys Farms verksamhet redan under 2011 och 2012 . Efter att de nya ägarna kom in i verksamheten sökte sig Annika åter till förskolan. Hon är väl bekant med förskolans rutiner, pedagogik och verksamhet. Detta gör att hon känner väl till barn och personal i verksamheten och kompletterar arbetslaget på ett fantastiskt sätt. Annika bidrar bland annat med sina gedigna kunskaper inom dans och kommer utveckla barnens och pedagogernas danstekniker  och frimodighet.

Annikas motto är:"Det finns inga problem - bara möjligheter:"

Elina är förskollärare och ett av våra nyaste tillskott i arbetslaget. Hon hittade oss, och vi henne, när hon gjorde sin praktik under utbildningen. Därefter har hon varit en trygg vikarie och nu när studierna är klara är vi glada att kunna välkomna henne som en i vårt härliga ordinarie gäng. Elina är föräldraledig fram till sommaren 2024.

Maja är vårt nya tillskott och arbetar som barnskötare hos oss under Elinas föräldraledighet. Maja har jobbat med barn i olika åldrar inom sporter och är väldigt omtyckta av barn och vuxna.

Vi är även glada att ha Srii som kommer till oss och sköter köket samt städar på deltid, så att övrig personal kan ägna sin tid åt våra barn. Hon har gjort sig oumbärlig för oss. 

Då Angelica är behörig att handleda VFU-elever (studenter som läser till förskolärare) har vi glädjen att ocskå löpande ha VFU-elever i vår verksamhet. Dessa tillför alltid nya friska perspektiv, och hjälper arbetslaget att hela tiden hålla sig uppdaterade med de senaste pedagogiska rönen.

Vi vill måna om kontinuitet hos personalen. Under vintern är det vanligt med sjukdagar, även hos personalen, så då har vi välbekanta ansikten som står redo att rycka in. De finns tillgängliga som vikarier, ifall studier och annat tillåter. 

vill du arbeta på mollys?

Just nu har vi inget behov av rekrytering då vi har ett stabilt arbetslag.  

Men då vi har ett ambtiöist gäng kan hända att någon vill utmana sina vingar ytterligare framöver och vi är alltid nyfikna på duktig och entusiastisk medarbetare! Är du intresserad av att veta mer om att jobba hos oss - hör gärna av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter HÄR.