{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

2:ornas grupp


Våra små barn älskar att härma de äldre och upptäcka sin omvärld på nya, spännande sätt!

I vår yngsta grupp, för barn mellan ca 1,5 - 2,5  år, är vi måna om att ha en riktigt liten barngrupp. Mollys småskalighet borgar för att barnen blir sedda och bekräftade och samtidigt tillåts utvecklas i sin egna takt, med de äldre barnen som goda förebilder. Här handlar det främst om att lära känna sig själv, sin familj och sina kompisar, förstå hur man tar kontakt med andra och leka in vardagliga rutiner. Experiment, skapande, matematik, naturvetenskap, musik och språk är de främsta uttryckssätten och vi samlar på ord för att kommunicera med vår omvärld.