{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

musik och dans

Dramatiserade sagor, rollspel, utklädning, musik, dans och sång är viktiga delar av både vardag och fest här på Mollys.  Genom att låta barnen ikläda sig olika roller, stå framför grupp och vara med och påverka handling och regi i agerandet stärker de sitt självförtroende och sin självbild. De vågar mer, står för sina åsikter och tar plats i gruppen på ett självklart och empatiskt sätt. Förutom de dagliga stunderna med sång och dans så övar vi tillsammans både som en del i våra återkommande terminsteman och inför våra högtidsstunder, såsom Luciatåg och sommaravslutningen.

Vår alldeles egna musikstund!
Vi har förmånen att ha olika kulturer i vår verksamhet och en dag i veckan har vi en gemensam sångsamling där vi sjunger sånger från världens alla hörn.
 Vi spelar instrument, dansar och sjunger bla. till ljudet och takten av musiken. Vi älskar våra sångsamlingar!
 Förutom denna gemensamma sångsamling arbetar vi med en kompositör i månaden och djupdyker lite i vem han/hon var, när personen kan ha levt och verkat och vilka kompositioner som personen skapat. Vi lyssnar och undersöker med hela kroppen.