{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

vår filosofi

Vi är en undervisande förskola.

Med läroplanen som bas, vill vi ge våra barn en trygg och familjär miljö där både kunskap och social kompetens utvecklas. 

Centralt för oss är att uppmuntra barnen till kreativitet och nyfikenhet. Vi vill stimulera barnen till att själva tillägna sig kunskaper. Vår erfarenhet är att vetgirigheten är mycket stor bland våra barn.

Med rätt miljö och uppmuntran kan de flesta barn lära sig att både läsa och skriva redan i förskolan. Barn som gått på Mollys kommer ofta mycket väl förberedda till skolan. 

Vi bygger vår pedagogiska verksamhet kring teman som spänner över så vitt skilda områden som trolleri & trollkonster, kända byggnader i Uppsala, Astrid Lindgren och Mozarts Trollflöjten. 
 

Språk, matematik, skapande, musik, dans och drama erbjuds dagligen.

Vår ambition är att driva Uppsalas bästa förskola!

Mollys Farm i Sunnersta