{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

JUST NU - Mollys Farm är bättre än någonsin!
Vi summerar läsåret 2019/2020 och ser tillbaka med glädje och stolthet på det som vi åstadkommit trots den annorlunda våren med pandemin till trots. Nu i våras är det fem år sedan vi tog över som ny huvudman från ett då turbulent utgångsläge och vi ser att vi nu byggt upp en fantastisk förskola.

Det är med flaggan i topp vi nu avslutar det senaste läsåret där vi haft tillsynsbesök från kommunen, något som görs för alla fristående aktörer med jämna mellanrum. Tillsynen granskar verksamhetens innehåll och det pedagogiska arbetet. Vi är stolta över att utfallet från tillsynen visar på att vi håller en mycket hög kvalité på vårt arbete och att tillsynen gjordes helt utan anmärkning. Att dessutom få den spontana kommentaren ”Det här är som ett skolboksexempel” känns helt fantastiskt.

Vi är också glada över alla föräldrars fina omdömen om förskolan som vi fått i den årliga föräldraenkäten. I enkäten framgår bland annat att 100% av föräldrarna anser att pojkar och flickor får samma möjligheter till utveckling på förskolan vilket känns extra bra då detta är något som för oss är en självklarhet och som vi är övertygade om ger barnen en bra grund att stå på i samhället.

mollys farm i media

Mollys Farm är en förskola som på flera punkter skiljer sig från mer traditionella kommunala förskolor, och verksamheten har omskrivits flera gånger i media, i mycket positiva ordalag. 

Länkar till några av dessa artiklar finner du nedan.

Mattias Lassons (studerande till förskolärare) blogg

Pedagogiska magasinet, maj 2014

Upsala Nya Tidning, mars 2009

Det förekommer tyvärr också en del artiklar om Mollys från våren 2015, som har ett helt annat tonfall. De är säkert skrivna med gott uppsåt, men ger en helt felaktig bild av den dåvarande verksamheten. Bakgrunden är de utmaningar som verksamheten hade under kort period vintern 2015, i samband med den tidigare ägarens ansträngningar att lämna över det dagliga ansvaret på nyrekryterade förskolechefer. Detta fungerade inte särskilt bra och verksamheten blev lidande, något som uppmärksammades i media av en liten grupp missnöjda föräldrar.

Det var denna situation som ledde fram till att verksamheten fick helt nya ägare i mars 2015. De tillfälliga problem som då fanns i verksamheten åtgärdades därefter omgående.

En fördel med den uppkomna situationen var att verksamheten granskades noga av kommunens tillsynsenhet. Samtliga inspektioner föll mycket väl ut, vilket var ett tydligt kvitto på att de åtgärder som de nya ägarna vidtagit hade haft omedelbar effekt. 

Vi kan därför med stolthet säga att Mollys idag är betydligt mer välskött än andra förskolor i Uppsala, och vi vill hälsa alla varmt välkomna hit på ett besök, för att bilda sig en egen uppfattning om vår verksamhet.