{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

STÄLL DIG I KÖ

Vad roligt att du hittat till oss på Mollys Farm och läst på vår hemsida. Om du hittat hit så tror vi att du är nyfiken på oss. Vi har egen kö som vi själva administrerar. Det barn som står först i kön erbjuds en plats hos oss utifrån följande kriterier i fallande ordning.

1)     Syskonförtur
2)     Ansökningsdatum
3)     Geografisk närhet
4)     Lottning

Det innebär att din kötid är det som i första hand räknas, om du inte har syskonförtur, och därmed är det viktigt att så tidigt som möjligt ställa ditt barn i kö vid intresse. För att ställa ditt barn i kö till oss fyll i nedanstående formulär. För att din anmälan ska vara komplett behöver nedanstående information fyllas i i rutan ”Ditt meddelande”. Ett tips är att kopiera följande lista för att säkerställa att all information kommer med.

1)     Barnets för- och efternamn
2)     Barnets personnummer
3)     Önskat startdatum
4)     Omsorgsbehov (timmar/vecka)
5)     Grund för placering (ex arbete/studier/praktik 25-100%, arbetssökande, föräldraledig)
6)     Båda vårdnadshavarnas för- och efternamn, personnummer, e-post och telefonnummer
7)     Folkbokföringsadress

När din köanmälan har inkommit kommer vi att skicka ett bekräftelsemail, detta görs inte automatiskt och kan därför dröja något.  Din kötid beräknas från tiden då vi mottagit din anmälan. OBS! Tycker du ditt svar har dröjt, titta gärna i din skräppost så det inte har hamnat där.
Vi vill gärna att du besöker oss för att bilda dig en bättre uppfattning om vår förskola är något som passar dig och din familj. För att komma på ett tidsbokat besök anmäla detta HÄR.

AVGIFTER
När ni har tackat ja till en placering hos oss kommer ni att behöva lämna in en inkomstanmälan till grund för förskoleavgiften. Avgiften för förskola följer Uppsala kommuns regler och maxtaxa tillämpas. Kompletta regler kring avgiften kan läsas här Avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb - Uppsala kommun Avgiften betalas 12 månader om året oavsett om barnet är ledigt eller sjukt. Uteblir dessa uppgifter kommer ni att faktureras enligt maxtaxa.

PLATSGARANTI
Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom fyra månader från anmälan, sk platsgaranti, behöver också söka plats via den kommunala förskolekön på Uppsala kommuns hemsida. Som enskild förskola har vi ingen möjlighet att lämna en sådan garanti.

UPPSÄGNING
Om ni idag har en placering hos en annan förskola eller ett familjedaghem inom Uppsala kommun har ni en uppsägningstid på två månader innan barnet kan påbörja sin placering hos oss. Om ni väljer att sluta hos oss har ni också en uppsägningstid på två månader och detta måste skriftligen meddelas till förskolans huvudman, Malin.