{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

KOM PÅ BESÖK

Mollys Farm vill vara ett personligt alternativ till de allt fler stora enheter som nu byggs upp inom förskolans värld. Vi vänder oss till de familjer som söker en liten och familjär verksamhet, med engagerad personal och ägare. Vi är måna om att skapa en god sammanhållning mellan alla familjer som har sina barn hos oss, utan att ställa krav på aktiv föräldramedverkan såsom exempelvis städdagar och jourdagar i verksamheten.

Är du intresserad av att veta mer om oss, så vill vi som ett första steg bjuda in dig för att besöka verksamheten. Det är vår erfarenhet att man först då kan bilda sig en riktigt välgrundad uppfattning om oss. 

För att börja hos oss ställer du dig i vår kö, Klicka HÄR! Vi rekommenderar att du ställer ditt barn i kö så tidigt som möjligt. Antagningen sker efter ködatum så ju tidigare du ställt ditt barn i kö desto större chans att ni får en plats.
Hos oss arbetar vi i åldersindelade grupper dagligen och efter mellanmålet slår vi ihop och är tillsammans fram till hemgång.

För oss är ert barn viktigt och unikt. Vår filosofi är att varje inskolning ska bli så trygg som möjligt. Vi följer barnens individuella utveckling vilket gör att grupperna under året kan vara föränderliga Vi erbjuder därför inskolningar löpande under hela läsåret, inte enbart i samband med terminstart.
Vi uppmuntrar att barn som söker till oss har olika åldrar då vi strävar efter att få en bra åldersfördelning i våra grupper.

Varmt välkomna!