{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

Grön Flagg - Vattenskuggan

I vårt arbete med Grön Flagg under läsåret fick barnen skapa bekantskap med en ny vän, Vattenskuggan. Vattenskuggan och våra kompisar Kiss och Bajs fick även göra ett besök på reningsverket, stort tack till Uppsala Vatten och Avfall som gjorde detta besöket möjligt!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter