{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

Bondgården, allemansrätten och hitta vilse.

Veckorna 36-38 har vi ägnat helt åt bondgården, allemansrätten och hitta Vilse tillsammans med barnen. Vi har studerat vilka djur som bor på bondgården, vad de heter, hur de låter samt vad de äter. Vi har studerat hur deras hus ser ut och vad de heter samt vad man kan använda gödselhögen till :) Vi avslutade temat genom ett besök på Gränby 4H gård.
Vad gäller allemansrätten och hitta Vilse har  vi pratat mycket om vad man kan göra is kogen, vad man kan äta och hur man bör vara i naturen. Vi har pratat om naturen som vår kompis och om hur man kan krama träd för att slippa vara ensam om man går vilse i skogen. Vi har byggt kojor, kramat träd och provat att blåsa i visselpipa. Vi studerar olika sorters träd och lär oss hur de sprider sig och blir nya träd.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter