VÅRA MÅLSÄTTNINGAR

EN TRYGG OCH VARM MILJÖ
Vi vill skapa en atmosfär och anda som uppmuntrar och inspirerar till glädje och lärande, där barnen alltid trivs och har kul.

VI STIMULERAR BARNENS NYFIKENHET ATT SJÄLVA TILLÄGNA SIG KUNSKAPER
Det är viktigt att barnen uppmuntras till kreativitet och nyfikenhet! Med läroplanen som bas bygger vi vår pedagogiska verksamhet kring veckoteman, som spänner så vitt skilda områden som trolleri & trollkonster, kända byggnader i Uppsala, naturvetenskap, Astrid Lindgren, och kända klassiska verk som Mozarts Trollflöjten. Tema för hösten 2017 är "energi"i alla dess former. 

Språk, räkning, skapande, yogaövningar, och musik & dans serveras varje vecka. Vid läs- och skrivinlärning använder vi oss av en speciell teknik där ljudning och rörelser kopplas samman. Det är en metod som visat sig vara otroligt rolig och effektiv. Barnen kan inte låta bli att lära sig läsa!

SJÄLVSTÄNDIGA, HÄNSYNSTAGANDE OCH KREATIVA INDIVIDER
Målet med verksamheten är att låta varje barn utveckla sina förmågor och att bli självständiga, hänsynstagande och kreativa. Vårt mål är att ge barnen en naturlig grundtrygghet, som de kan bära med sig genom alla de kommande skolåren.

FAMILJEN I CENTRUM
Det finns ett liv även utanför förskolan. Vår erfarenhet är att barnens vardag hos oss kan bli så mycket bättre om också barnens föräldrar träffas, lär känna varandra och får tillfällen att umgås.

Vi arrangerar bland annat familjeutflykter, föräldrafika varje vecka, föräldrakalas (utan barn!), och årliga återträffar för barn och föräldrar som slutat på Mollys. Det finns många exempel på långvariga vänskapsband mellan föräldrar som träffats under sin tid på Mollys, och det är vi stolta över!