Vår underbara personal

Verksamheten kan aldrig bli bättre än dess personal. Vi bygger nu ett arbetslag med högsta möjliga kompetens, som kommer fortsätta att vidareutveckla Mollys. Målsättningen är att Mollys ska vara den bästa förskolan i Uppsala!

Angelica (Legitimerad förskolärare) är förskolechef och därmed ansvarig för den dagliga verksamheten. Angelica kom in i verksamheten 2015. När Mollys fick nya ägere våren 2015 rekryterades Angelica som förskolechef till verksamheten, i samma veva blev hon även klar med sin rektorsutbildning som hon läste på Stockholms Universitet. Den nya läroplanen Lpf18  säger att förskolechef även ska ha rektorsutbilning. Vi är stolta över att mollys sedan flera år har det

Angelica har arbetat med förskolor i alla dess former i 20 år, senast som biträdande förskolechef för en förskola med 130 barn och 25 pedagoger. Är det någon som kan läroplanen för förskolan, så är det Angelica!

Angelicas motto är: ”Det kan inte bli fel, det kan bara bli annorlunda. Allt beror på vilket perspektiv vi har." 

Karin (Utbildad pedagog) är barnskötare med pedagogisk utbildning, vilket gör att hon arbetar som en pedagog. Karin är ansvarig för våra äldsta barn. Karin har även varit en del av Mollys farms verksamhet under 2015 och är väl bekant med verksamhetens rutiner och pedagogik. Karin bidrar bland annat med sina kunskaper inom specialpedagogik där hon har gedigen erfarenhet.

Annika har varit en del av Mollys farms verksamhet under 2011 och 2012 . Efter att de nya ägarna kom in i verksamheten sökte sig Annika åter in i verksamheten. Hon är väl bekant med förskolans rutiner, pedagogik och verksamhet. Detta gör att hon känner väl till barn och personal i verksamheten och kompletterar arbetslaget på ett fantastiskt sätt. Annika bidrar bland annat med sina gedigna kunskaper inom dans och kommer utveckla barnens och pedagogernas danstekniker  och frimodighet.

Annikas motto är:"Det finns inga problem - bara möjligheter:"

Hilding (Utbildad pedagog) Hilding kom i kontakt med oss första gången under en av hans VFU perioder och efter hans examen rekryterades han som förskolelärare hos oss. Efter VFU-perioden kände Hilding till både våra barn och vår verksamhet.
 

Malin och Bella är våra tre fantastiska vikarier som hoppar in under terminerna. 
 

På Mollys har vi, vid sidan av vår legitimerade förskollärare Angelica och våra pedagoger Karin och Annika duktig personal som arbetar hel- eller deltid i den löpande verksamheten beroende på hur schema och barnantalet ser ut.
Vi är även glada att ha Srii som kommer till oss och sköter köket samt städar på halvtid, så att vår övriga personal kan ägna sin tid åt våra barn. Hon har gjort sig oumbärlig för oss. 
Då Angelica är behörig att handleda VFU-elever (studenter som läser till förskolärare) har vi glädjen att ocskå löpande ha VFU-elever i vår verksamhet. Dessa tillför alltid nya friska perspektiv, och hjälper vår personal att hela tiden hålla sig uppdaterade med de senaste pedagogiska rönen.

Vi vill måna om kontinuitet hos personalen. Under vintern är det vanlig med sjukdagar, även hos personalen, så då har vi välbekanta ansikten som står redo att rycka in. De finns tillgängliga som vikarier, ifall studier och annat tillåter, om någon bland i personalen blir sjuk.  

Malin är ägare av Mollys Farm. Även om hon inte arbetar aktivt i verksamheten, står hon redo att rycka in vid behov och hon gästspelar ibland då vi tränar på olika teateruppsättningar.

vill du arbeta på mollys?

Vi letar just nu efter ytterligare stjärnor till vårt team!

Läs mer HÄR.

Därutöver letar vi alltid efter duktig och entusiastisk extrapersonal! Är du intresserad av att veta mer om att jobba hos oss - hör gärna av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter HÄR.