JUST NU - Mollys Farm är bättre än någonsin!
I februari genomfördes den årliga föräldraenkäten bland Uppsalas förskolor. När resultatet kom kunde vi med glädje konstatera att vi har fått strålande bra betyg! 
Mollys Farm hade full pott - 100% positiva svar - på hela 12 av 16 frågor. Detta är vårt bästa resultat någonsin, och en påtagligt stor förbättring jämfört med 2015, då Mollys Farm fick nya ägare. Nedan finner du en länk till rapporten.

mollys farm i media

Mollys Farm är en förskola som på flera punkter skiljer sig från mer traditionella kommunala förskolor, och verksamheten har omskrivits flera gånger i media, i mycket positiva ordalag. 

Länkar till några av dessa artiklar finner du nedan.

Mattias Lassons (studerande till förskolärare) blogg

Pedagogiska magasinet, maj 2014

Upsala Nya Tidning, mars 2009

Det förekommer tyvärr också en del artiklar om Mollys från våren 2015, som har ett helt annat tonfall. De är säkert skrivna med gott uppsåt, men ger en helt felaktig bild av den dåvarande verksamheten. Bakgrunden är de utmaningar som verksamheten hade under kort period vintern 2015, i samband med den tidigare ägarens ansträngningar att lämna över det dagliga ansvaret på nyrekryterade förskolechefer. Detta fungerade inte särskilt bra och verksamheten blev lidande, något som uppmärksammades i media av en liten grupp missnöjda föräldrar.

Det var denna situation som ledde fram till att verksamheten fick helt nya ägare i mars 2015. De tillfälliga problem som då fanns i verksamheten åtgärdades därefter omgående.

En fördel med den uppkomna situationen var att verksamheten granskades noga av Kommunens tillståndsenhet. Samtliga inspektioner föll mycket väl ut, vilket var ett tydligt kvitto på att de åtgärder som de nya ägarna vidtagit hade haft omedelbar effekt. 

Vi kan därför med stolthet säga att Mollys idag är betydligt mer välskött än andra förskolor i Uppsala, och vi vill hälsa alla varmt välkomna hit på ett besök, för att bilda sig en egen uppfattning om vår verksamhet.