{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

Mollys Farm vill vara ett personligt alternativ till de allt fler stora enheter som nu byggs upp inom förskolans värld. Vi vänder oss till de familjer som söker en liten och familjär verksamhet, med engagerad personal och ägare. Vi är måna om att skapa en god sammanhållning mellan alla familjer som har sina barn hos oss, utan att ställa krav på aktiv föräldramedverkan såsom exempelvis städdagar och jourdagar i verksamheten.

Är du intresserad av att veta mer om oss, så vill vi som ett första steg bjuda in dig för att besöka verksamheten. Det är vår erfarenhet att man först då kan bilda sig en riktigt välgrundad uppfattning om oss. 

Ansökan om förskoleplacering på Mollys Farm sker genom Uppsala Kommuns Barnomsorgsadministrations
e-tjänster, som du hittar HÄR. Från och med HT22 kommer vi att ha en egen kö och administration.

Varmt välkomna!

Ja! Detta ser ju lovande ut! jag ber er kontakta mig snarast.