Mollys Farm vill vara ett personligt alternativ till kommunala förskolor, för de familjer som söker en liten och familjär verksamhet, med engagerad personal och ägare. Vi är måna om att skapa en god sammanhållning mellan alla familjer som har sina barn hos oss, utan att ställa krav på aktiv föräldramedverkan i verksamheten.

Är du intresserad av att veta mer om oss, så vill vi som ett första steg bjuda in dig för att besöka verksamheten. Det är vår erfarenhet att man först då kan bilda sig en riktigt välgrundad uppfattning om oss. 

Ansökan om förskoleplacering på Mollys Farm sker genom Uppsala Kommuns Barnomsorgsadministrations
e-tjänster, som du hittar HÄR.

Varmt välkomna!

Ja! Detta ser ju lovande ut! jag ber er kontakta mig snarast.